Syngenta

Syngenta är ett ledande företag inom jordbruks- och trädgårdsindustrin med fokus på innovation och hållbarhet.